DISCLAIMER PRIVACY

A HONLAP ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen oldal célja a honlap kezelési módozatainak leírása a honlapot olvasó felhasználók személyes adatainak kezelését illetően, amely a törvényesség, korrektség, illetékesség és túlzás-mentesség szabályai szerint valósul meg.

Egy olyan szabályzatról van szó, amely a személyes adatok védelmének tárgyában hozott, GDPR – EU 2016/679 sz. Új Európai Szabályozás 13. és 14. cikke értelmében azok számára készült, akik a PREGEL RT. web-szolgáltatásait igénybe veszik, amelyekhez interneten keresztül a PREGEL RT. hivatalos honlap főoldalának megfelelő, pregelhungary.com címen lehet hozzáférni.

A szabályzat csak a PREGEL RT. honlapja számára vonatkozik, a felhasználó által linken keresztül esetlegesen megtekintett, egyéb weblapok számára nem érvényes.

A szabályzatot az EU 2016/679 sz. rendelet (58) és (67) preambulumbekezdése alapján valamint egy kockázatértékelés szerint nyújtjuk át – Iránymutatás az adatvédelmi hatásvizsgálat és azon lehetőség meghatározásának tárgyában, hogy az adatkezelés “magas kockázattal járhat” a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport (UE) 2016/67– WP 248 rendelete értelmében, az adatkezelők által a felhasználók számára nyújtandó információk módjainak, idejeinek és jellegének világossá tételéhez akkor, amikor a felhasználók a weblapokra belépnek, függetlenül a csatlakozás céljaitól (GDPR Átláthatósági elve).

AZ ADATKEZELÉS HELYE

A jelen honlap web-szolgáltatásaihoz kapcsolódó kezelések helye a PREGEL RT. vagy a honlapunk Internet és hosting/housing szolgáltatásait nyújtók székhelye és azokat kizárólag a kezeléssel megbízott Hivatal műszaki személyzete vagy az alkalmi karbantartási műveletekkel megbízott személyzet intézi.

Az adatok kezelése az informatikai archívumokban történő tárolásuk alapján valósul meg, amely adatokhoz való hozzáférés a karbantartási eljárásokra korlátozódik a B mellékletben előírtaknak megfelelően (ex 196/03 Törv.rend.).

Semmilyen web-szolgáltatásból származó adat közzététele vagy terjesztése nem történik meg.

A tájékoztató anyag (hírlevél, tájékoztatások kérése, katalógusok, Cd-rom, stb.) küldését kérelmező felhasználók által nyújtott személyes adatok csak a kért szolgáltatás elvégzése céljából kerülnek felhasználásra és csak abban az esetben lesznek kiadva harmadik felek számára, ha az a cél szempontjából szükséges (PREGEL RT. szállítási szolgáltatásai). Minden egyéb célkitűzés az érintettek rendelkezésére bocsátott, sajátos tájékoztató anyag tárgyát fogja képezni a GSPD 13. és 14. cikke értelmében.

KEZELT ADATOK TÍPUSAI
Navigációs adatok

A jelen weblap működéséhez előállított informatikai rendszerek és szoftver folyamatok a rendes üzemelésük folyamán felvesznek néhány személyes adatot (ú.n. log fájlok), amelyek továbbadása az Internet kommunikációs protokollok használatába bele vannak foglalva.

Olyan információkról van szó, amelyek nem azért vannak összegyűjtve, hogy azonosított érintettekhez legyenek társítva, viszont a jellegükből eredően harmadik felek által visszatartott adatok kidolgozásán és társításán keresztül lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását.

Ebbe az adatkategóriába tartoznak az IP címek vagy a felhasználók által alkalmazott komputerek domain nevei, amelyekkel a honlapra csatlakoznak, a kért erőforrások URI (Uniform Resource Identifier) azonosító címei, a kérés időpontja, a kérés szerverhez való beadásánál felhasznált módszer, a válaszban kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző számkód (sikeres kimenetel, hiba, stb.) és a felhasználó operatív rendszerére és az informatikai környezetére vonatkozó, egyéb paraméterek.

Ezek az adatok csak azzal a céllal kerülnek felhasználásra, hogy névtelen statisztikai információkat gyűjtsünk a honlap használatára vonatkozóan és a helyes működésének ellenőrzése végett. Az adatok esetleg felhasználhatók a felelősség megállapításához az információs rendszer elleni, feltételezett informatikai bűncselekmények esetén, és bemutathatók a Bírói Hatóságnak, amennyiben az kifejezetten kéri.

A felhasználó által szándékosan nyújtott adatok

Az elektronikus posta fakultatív, egyértelmű és szándékos megküldése a jelen honlapon megjelölt címekre a feladó címének beszerzését eredményezi, amely szükséges a kérésekre történő válaszadáshoz, valamint a küldeménybe beírt, esetleges egyéb személyes adatok beszerzésével is együtt jár.

A 13. cikk által előírt, specifikus közlemények folyamatosan fel lesznek tüntetve vagy megjelenítve a honlap külön kérés alapján nyújtandó, különleges szolgáltatásokra előkészített oldalain.

 

SÜTIK

A felhasználók semmilyen személyes adatát e tárgyban nem szerzi be a honlap.

Nem történik sütik használata személyes jellegű információk továbbadásához, valamint nem alkalmazunk rendszereket sem a felhasználók nyomonkövetéséhez és azonosításához.

Az ú.n. sütik használata szorosan korlátozódik a szesszió azonosítók továbbadására (a szerver által generált, eseti számokból állnak), amelyek a honlap biztonságos és hatékony böngészésének lehetővé tételéhez szükségesek, és statisztikai célból kerülnek felhasználásra a havi látogatószám megállapítása érdekében.

A sütiket a böngésző kizárhatja a saját navigációs programfunkcióinak felhasználásával.

PROFILALKOTÁSI VAGY MARKETING CÉLÚ SÜTIK

A műszaki sütiktől különböző jellegű sütik használata nem történik meg; azaz nem valósul meg profilalkotási sütik alkalmazása a honlapra belépő felhasználóknál és kereskedelmi és marketing tevékenységet szolgáló sütik használata sem. E meghatározást a Garante Privacy Határozat betartásával hoztuk “Egyszerűsített módozatok azonosítása a közleményhez és az engedély megszerzése a sütik használatához” – 2014. május 8. (a 2014. június 3-i 126. sz. Hivatalos Értesítőben közzétett határozat).

Google Analytics

Ez a weblap Google Analytics-et használ, amely a Google Inc. (“Google”) által nyújtott, web analizáló szolgáltatás. A Google Analytics “sütiket” használ, amelyeket szövegfájlok formájában az Önök komputerébe töltenek le azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a web honlap számára annak elemzését, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. A sütik által generált információk a web honlap Önök részéről végzett használatára vonatkozóan (beleértve az Önök IP címét) továbbításra és letöltésre kerülnek a Google szervereknél az Egyesült Államokban.

Google felhasználja ezeket az információkat azzal a céllal, hogy nyomon kövesse és vizsgálja a webhely Önök által végzett használatát, jelentést készítsen a webhely tevékenységekről a webhely operátorai számára és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a webhely tevékenységekre és az Internet használatára vonatkozóan.

A Google továbíthatja is ezeket az információkat olyan harmadik felek számára, amelyeket a törvény előír vagy amely harmadik felek a fentemlített információkat a Google megbízásából kezelik. A Google nem fogja társítani az Önök IP címét semmilyen más, Google által birtokba vett adathoz.

Önök elutasíthatják a sütik használatát a browser-en lévő beállítás kiválasztásával, de ez megakadályozhatja a webhely összes funkcionalitásának használatát. A jelen webhely használatával Önök engedélyt adnak a saját adataik Google részéről történő kezelésére a fentiekben megjelölt módokhoz és célokhoz.

AZ ADATOK ÁTADÁSÁNAK VÁLASZTHATÓSÁGA

A navigációs adatok számára meghatározott ismereteken kívül a felhasználó szabadon dönthet arról, hogy benyújtsa-e a PREGEL RT. esetleges adatkérő űrlapjain feltüntetett (webhely forma) vagy mindenesetre az Irodával való kapcsolatfelvétel során megjelölt személyes adatokat a tájékoztató anyag vagy egyéb közlemények megküldésének sürgetése érdekében.

Az említett adatok átadásának hiánya esetleg lehetetlenné teheti a kérelmezett szolgáltatás megvalósítását.

A teljeskörűség érdekében ki kell hangsúlyozni azt, hogy bizonyos esetekben (a jelen honlap rendes kezelésének nem képezi tárgyát) a Hatóság adatokat és információkat kérhet az ex 196/2003 Törv.rend. 157. cikke értelmében és a GDPR szerint, a személyes adatok kezelésére vonatkozó ellenőrzés céljából. Ilyen esetekben a válaszadás kötelező adminisztratív szankció terhe mellett.

AZ ADATKEZELÉSRE VALÓ FELJOGOSÍTÁSOK

A jelen honlapon lévő web űrlapok segítségével összegyűjtött adatok a PREGEL RT. “Személyes adatok Kezelésével Megbízott dolgozói” részéről történő adatkezelés tárgyát képezik az “Adatkezelési Tisztviselőnk” által meghatározott úton és módokon, az “Adatkezelési Vezetőnk” által rögzített szabályok szerint és a hatályban lévő (GDPR EU 2016/679 sz.) rendelet betartása mellett, garantálva a törvényesség, korrektség és titoktartás jogát.

Az adatkezelésre való feljogosításokat a PREGEL RT. cég “Adatvédelmi Felelőse” (AVF), más néven a “Data Protection Officer” (DPO) vizsgálja.

 

KÖZZÉTÉTEL ÉS TERJESZTÉS

Az Önök adatai közzététel tárgyát képezhetik (külföldön is) ellenőrzött, ellenőrző és a PREGEL RT.-hez bármilyen jogi formában csatlakozott társaságnál; mindenesetre az Önök adatainak védelmét az adatkezelési szabályzat garantálja (felelősség formalizálása outsourcing és megbízások keretében).

 

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA EU-N KÍVÜLI ORSZÁGOKBA

Az összegyűjtött személyes adatok semmilyen továbbítása nem tervezett EU-n kívüli országokba.

AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE.

A fentiekben ismertetett célokhoz összegyűjtött személyes adatokat a társaságunk a vonatkozó tevékenységekhez tervezett, szükséges időre és a törvénykezés által előírt periódusokra őrzi meg, majd azokat megsemmisíti (tárolás megszüntetéséhez való jog) vagy névtelen formába helyezi (álnevesítés), ha statisztikai vagy naplózási célokhoz szükségesek.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A fentemlített adatkezelésekkel összefüggésben azok a jogok gyakorolhatók, amelyekről az EU 2016/679 sz. GDPR rendelet 15, 16, 17, 18 és 19 cikke szól (az adatkezeléshez való Hozzáférési, Módosítási, Törlési és Korlátozási jogok és Kézbesítési jog az adatkezelési Vezető részéről végrehajtott Módosítás/Törlés/Korlátozás esetén). A jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket a PREGEL RT. üzemi címére kell megküldeni.

A JOGOSULTSÁGUNK NÉV SZERINTI HIVATKOZÁSAI

LUCIANO RABBONI

A PREGEL RT. cég Törvényes Képviselőjeként, a személyes adatok önálló “Adatkezelési Vezetője” (AKV) minőségében,

MAURO VACCARI

A PREGEL RT. cég “Személyes Adatok Kezelésének Felelőse” (SZAKF) minőségében,

PARIDE BOTTAJOLI

A PREGEL RT. cég “Adatvédelmi Felelőse” (AVF), más néven “Data Protection Officer” (DPO) minőségében.