Jogi Előírások

A jelen honlap és a tartalmát képező anyagok (amelyek szövegek, képek, grafikus megjelenítések, videók, hanganyagok, szoftverek és minden egyéb szellemi tulajdonjogi forma) szellemi termékeket alkothatnak, ezért szerzői jogra vonatkozó törvény védelme alatt állnak. Az abban előírt jogok megsértése az 1941. április 22-i, 633. sz. törvény 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis és 174-ter cikkei és későbbi módosításai által előírt, büntetőjogi vagy közigazgatási szankciók alkalmazását vonhatja maga után, az olasz polgári törvénykönyv által előírt, polgári jogi szankciókon felül.

A jelen honlapot alkotó anyag a jogok tulajdonosainak és azok jogutódjainak kizárólagos tulajdonába tartozik. Eltérő rendelkezés hiányában minden jog kizárólagosan a PREGEL RT.-hez tartozik. A honlapot képező anyag ezért nem sokszorosítható semmilyen analóg vagy digitális eszközzel, közvetett vagy közvetlen módon, időlegesen vagy tartósan, teljes egészében vagy részben a PREGEL RT. vagy a vonatkozó tulajdonosok írásbeli hozzájárulása nélkül, ezalól kivételt képeznek a kizárólagosan személyes felhasználásra végzett soszorosítások, a honlapon való navigálást előkészítő, időleges sokszorosítások vagy a Creative-Commons licensszel kifejezetten rendelkezésre álló tartalmak.

Minden lajstromozott és be nem jegyzett védjegy valamint a honlapon jelenlévő, egyéb megkülönböztető jelzések a törvényes tulajdonosokhoz tartoznak és licenciába nem adhatók valamint semmilyen módon rendelkezés tárgyát nem képezik, kivéve ahol azt kifejezetten meghatározzák. Kifejezetten tilos a PREGEL RT. logójának, képeinek és grafikájának használata a PREGEL RT. előzetes írásbeli engedélyezése nélkül.

Ezenkívül tilos egy linket készíteni a saját honlapon, amely egy olyan PREGEL RT. oldalra irányít, amely nem a főoldal (deep link), a PREGEL RT. előzetes írásbeli engedélyezése nélkül.

A statikus vagy dinamikus bannerek cseréjéhez vagy használatához vagy a jelen honlap tartalmainak felhasználásához lépjen kapcsolatba a PREGEL RT. adminisztrációs és jogi irodájával, kifejezett írásos kérelem elküldése útján az alábbi címre:
PREGEL SPA, via Comparoni 64 – 42122 Reggio Emilia (RE) – Italia.

Egy külső honlap felé létrehozott hiperhivatkozás esetén a PREGEL RT. nem vállal felelősséget a honlap tartalmával vagy használatával kapcsolatosan.

A jelen JOGI ELŐÍRÁSOK érvényesek más önálló jogcímekre is, mivel ezek ugyanahhoz a PREGEL RT. üzemcsoporthoz tartoznak.